Terug naar het overzicht  

"We gaan naar een nieuw soort ondernemerschap"

Maatwerkbedrijf 't Veer neemt vandaag afscheid van haar boegbeeld Herman Wenes. Naar aanleiding hiervan verscheen in Trends een interview met hem. In dit interview geeft Herman zijn visie op het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen.

Herman: "Ik erger me dood als het gaat over de lage werkzaamheidsgraad of over het piekende aantal langdurig zieken. De reden waarom de capaciteit onvoldoende wordt ingevuld ligt op het niveau van jobinhoud, van stress en van de balans werk-privé die niet in evenwicht geraakt. Het is een vicieuze cirkel, die alle alarmbellen zou moeten doen afgaan.

"Maatwerkbedrijven kunnen daar een oplossing bieden. Zij zijn experts in werkbaar werk. Dat gezegd zijnde, is het ook een feit dat mensen zich graag nestelen in zekerheden. Daar is niets abnormaals aan. Waarom zou ik mij op de markt gooien als ik de kans loop bij mislukking mijn vroeger opgebouwde statuut te verliezen?"

Lees hier het volledige Trends artikel.

Gepubliceerd op: 24-08-2018