Terug naar het overzicht  

Trendrapporten sociale economie

Welke kansen brengt de toekomst voor de sociale economie? Het Departement Werk en Sociale Economie liet vijf trends in evenveel studies onderzoeken.

 In die trendonderzoeken wordt telkens eerst een trend geduid, wordt het tewerkstellingspotentieel ervan tegen het voetlicht gehouden en wordt geschetst waar de trend kansen schept voor de sociale economie, en welke drempels er daarbij eventueel nog zijn.

Concreet werden er rapporten gemaakt over volgende thema's:

  • Maatschappelijke noden
  • Industrie
  • E-commerce
  • Hernieuwbare energie
  • Circulaire economie

De rapporten en samenvattingen zijn te downloaden via deze link.

Gepubliceerd op: 01-02-2019