Terug naar het overzicht  

Maatwerkbedrijf WAAK rijdt voortaan elektrisch….

Met de fiets dan toch… In het kader van het Charter Duurzaam Ondernemen zet WAAK jaarlijks een aantal kleine en grootse acties op om telkens opnieuw stappen vooruit te zetten in het duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen probeert de P’s van People (mens), Planet (milieu)en Prosperity (welvaart) te combineren tot winnende oplossingen.

Tim Vannieuwenhuyse, algemeen directeur WAAK: "Met de fiets naar het werk komen is goed voor de persoonlijke conditie, zeker goed voor het milieu en tenslotte ook voor de portemonnee. Een elektrische fiets kan mensen die iets verder af wonen over de streep halen om toch met de fiets te komen werken.

Daarvoor hebben we een groepsaankoop opgezet samen met BIZBIKE. Dankzij een subsidieproject van Minister Tommelein, CLEAN POWER FOR TRANSPORT kon bovendien nog een extra vermindering toegevoegd worden, waardoor de fiets .voor de werknemers minder dan de helft kost. Mits een engagement om de fiets effectief te gebruiken om naar het werk te komen, kan bovendien de fiets afbetaald worden in kleine schijfjes. Dankzij een hoge fietsvergoeding (23c€/km) kan de fietsfactuur als het ware “bijeen gefietst” worden). Net geen 250 mensen tekenden in op de groepsaankoop, waarvan 152 WAAK-medewerkers zelf. Een groot succes dus ! 152 extra fietsen staat gelijk met 152 auto’s minder. 152 beton parkeerplaatsen kunnen groenzone worden… We gaan dit ook symbolisch realiseren aan onze nieuwbouw.  

Trouwens, ondertussen is WAAK inHouse met een 5-tal personen ook aan de slag in enclave bij Bizbike.  Steeds leuk dat relaties echte partnerships, echte win-wins worden !"

VOKA Duurzaam Ondernemen

Vorig jaar nam VOKA de organisatie en audit van Duurzaam Ondernemen over van de POM West-Vlaanderen. WAAK twijfelde niet om zijn visie en engagementen op vlak van duurzaam ondernemen door te zetten. Eind april wordt WAAK voor de eerste keer in de nieuwe formule geaudit. Die is gealigneerd op de VN-normering rond Sustainable Growth.

De audit brengt zowel de basics in kaart (milieuwetgeving, efficiënt energiegebruik, aankoopbeleid) als de ‘speciallekes’ : de kleine en grote acties binnen een bedrijf die sensibiliseren en stimuleren om sterker te performeren op één of een combinatie van de drie P’s. De 4de P (van Participatie en Partnership) wordt daarbij ook belangrijker. Deze groepsaankoop is daarvan een perfect voorbeeld.

Gepubliceerd op: 10-04-2018