Groep Maatwerk heeft een eigen vormingscel. Deze cel biedt specifieke opleidingen aan voor maatwerkbedrijven, en dit zowel voor doelgroepwerknemers als voor omkaderingspersoneel. U vindt hieronder een samenvatting van ons vormingsaanbod. Voor alle details verwijzen we u naar de brochure, hieronder ook te downloaden.

Op zoek naar een opleiding op maat? Contacteer ons!

Download de brochure
Voor omkadering
Basismodule voor monitoren/begeleiders in groenzorg

De opleiding monitoren/begeleiders in groenzorg wordt in de winterperiode georganiseerd en komt inhoudelijk overeen met de bovenstaande opleiding met dat verschil dat het thema productie vervangen wordt door veilig werken langs de baan. De lesgever van PCLT belicht zowel de theoretische als de praktische kant van veilig werken.

PCLT organiseert trainingen voor bedrijven, sectorfondsen, vakorganisaties, steden en gemeenten, scholen en individuele professionelen. Ook met maatwerkbedrijven hebben zij ervaring, zowel wat betreft opleidingen voor monitoren/begeleiders als opleidingen voor doelgroepwerknemers.

Gedurende de twee dagen met PCLT komen onder andere volgende thema’s aan bod:wegsignalisatie, veilig werken met tuinmachines,...

De praktische details over deze opleiding vindt u in de brochure.

Basismodule voor monitoren
Algemeen

De basismodule voor monitoren is een 5-daagse opleiding en heeft een erkenning educatief verlof.

Prijs:  527€/deelnemer(incl. werkmap)

Data en locaties

19/01-26/01-02/02-16/02-23/02 Demival Deinze

18/02-25/02-03/03-10/03-24/03 Mivas Lier

13/09-20/09-27/09-04/10-11/10 OptimaT Lichtervelde

08/11-15/11-22/11-29/11-06/12 De Brug Mortsel

De locatie voor de laatste opleidingsdag wordt bepaald in samenspraak met de deelnemers

Aantal deelnemers: min.11 – max. 15

Inhoud

Tijdens deze opleiding krijgen monitoren/begeleiders zicht op de ruimere context van hun job. Ze maken kennis met de sector van de sociale economie en het competentieprofiel van een monitor/begeleider wordt besproken. In lijn met de nieuwe regelgeving rond maatwerk, leggen we de focus op drie noodzakelijke kerncompetenties van een begeleider in een MWB: vaardig communiceren, persoonsgericht werken en samenwerken. Deze thema’s worden bespreekbaar gemaakt via de SiSO tool. SiSO staat voor Situationele Selectie- en Ontwikkelingstool, bestaat uit beeldmateriaal en heeft tot doel reacties in herkenbare situaties op de werkvloer te beoordelen.  Daarnaast worden de deelnemers verrijkt met tips in het omgaan met mensen met een mentale beperking, autisme, ADHD en psychische problematieken. Tot slot wordt stilgestaan bij ethische kwesties in omgang met de doelgroep.

Twee dagen van deze opleiding worden begeleid door arbeidsorganisatie- en leiderschapscoach Jan Somers. Tijdens deze twee dagen wordt stilgestaan bij het productieproces binnen een maatwerkbedrijf en hoe dit geoptimaliseerd kan worden.

Verdiepingsmodules voor omkadering
Algemeen

Bij de verdiepingsmodules wordt ingegaan op enkele centrale thema’s van de sector. Het is geen noodzaak, maar wel sterk aangeraden dat deelnemers aan deze opleidingen een basiskennis hebben van de sector.

Om beter te kunnen inspelen op de opleidingsbehoeften en om de verplaatsing van de deelnemers te beperken, worden voor de verdiepingsmodules geen data en locatie vastgelegd.

U kan uw interesse, uw voorkeursperiode en het aantal deelnemers kenbaar maken via het inschrijvingsformulier dat u in de brochure vindt.

Verdiepingsmodules open aanbod
 • Train de trainer - leren met goesting ( 1 dag)
 • Stress les(s) op het werk (1 dag)
 • Van samen werken naar samenwerken (1 dag)
 • Werken met Goesting! (1 dag)
 • Doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven (2 dagen)
 • Coachen en leidinggeven aan doelgroepwerknemers(2 dagen)
 • Conflicthantering (2 dagen)
 • Workshop heldere omgang (1 dag)
 • Verder op weg in persoonlijke groei als monitor/begeleider (1 dag)
 • Werkplaatsorganisatie (2 dagen)

De details over deze modules vindt u in de opleidingsbrochure.

Verdiepingsmodules in company

De in company verdiepingsmodules worden het hele jaar door op aanvraag georganiseerd. De data en locatie worden vastgelegd in overleg tussen het maatwerkbedrijf en de lesgever(s) .

Met deze formule beogen we een maximale afstemming van de opleiding op de concrete praktijk (werkwijze, gebruikte instrumenten, interne afspraken) van het maatwerkbedrijf. Een opleiding kan zo een stimulans zijn voor een verbeterde en/of meer uniforme aanpak op de werkvloer. Om een grotere groep monitoren/begeleiders te garanderen, kan eenzelfde aanvraag op maat ook vanuit verschillende werkplaatsen samen gedaan worden.

 • Efficiënt teamwerk
 • Effectieve gespreksvoering
 • Ergonomie
 • Veiligheid

De toelichting over deze modules vindt u in de vormingsbrochure.

Technische modules begeleiders/monitoren

Nieuw in ons aanbod is dat we nu ook in samenwerking met PCLT technische opleidingen aanbieden voor begeleiders/monitoren. Deze kunnen zowel in open aanbod als in company aangevraagd worden. Deze opleidingen geven in combinatie met de basisopleiding en onze verdiepingsmodules ook recht op educatief verlof indien het totaal aantal opleidingsuren minstens 32 uur bedraagt.

! Indien u enkel 32 uur technische opleiding wenst, vragen wij u om rechtstreeks contact op  te nemen met PCLT. De contactgegevens vindt u op het einde van de brochure !

Een greep uit het aanbod:

 • Algemene praktijkopleiding groenonderhoud (vb. elementaire plantenkennis, aanplantingen,...)
 • Specialisatie praktijkopleiding (vb. begeleidingssnoei van bomen)
 • Opleiding heftruck

Het volledige aanbod vindt u in de brochure.

Voor werknemers met een arbeidshandicap
Werk en werknemer
Algemeen

Je stelt zelf voor jouw maatwerkbedrijf een programma samen opgebouwd uit verschillende thema’s. Bij elk thema staat een tijdsbestek vermeld. Een lesdag bestaat uit 2 dagdelen (= 8 lesuren). Een werk en werknemeropleiding heeft een erkenning voor educatief verlof wanneer ze 8 dagdelen (= 32 uur) bedraagt. Dit recht blijft behouden als er meer dagdelen aangevraagd worden. Je kan een kortere opleiding aanvragen, maar dit geeft geen recht op educatief verlof.

In de werk en werknemersopleidingen kunnen vanaf 2016 ook technische modules opgenomen worden. Voorwaarde is dat er minstens twee volledige dagen aan algemene thema’s worden behandeld, in combinatie met technische thema’s.

Voor prijzen en concrete inhoud van deze opleidingen verwijzen we u graag naar de opleidingsbrochure.

Inhoud
 • Allemaal anders
 • Verpest het niet!
 • 't Is erover!
 • Laat je bom niet barsten!
 • Zorg voor kwaliteit
 • Veiligheid
 • Zorgen voor jezelf
 • Gezond met goesting
 • Werk, loon en sociale zekerheid
 • De brievenbus, een hele klus
 • Stress les(s)
 • Een fluitje van een cent???
 • Zeg nu zelf
 • Werken met wilskracht
 • Bekijk het eens nuchter
 • Eco? Logisch!
 • Zet hem op.. die roze bril

Naast deze algemene thema's heeft het PCLT ook een aantal technische modules in de aanbieding. Het gaat daarbij over korte en krachtige praktijkopleidingen. Een greep uit de thema's: Praktijkopleiding groenonderhoud, specialisatie praktijkopleiding hoogwerker, opleiding heftruck,...

De concrete inhoud van al de bovenstaande opleidingen vindt u in de vormingsbrochure.

Einde loopbaan in zicht

Samen met de doelgroepwerknemers gaan we na welke veranderingen ouder worden en op pensioen gaan met zich meebrengen en hoe ze zich daarop kunnen voorbereiden. Tijdens deze opleiding wordt de pensioenregeling uitgelegd en staan we stil bij gezonde voeding, lichamelijke veranderingen en vrije tijd. Als de locatie het toelaat, brengen we ook een bezoek aan de bibliotheek, het cultureel centrum en leren we het internet gebruiken.

De opleiding richt zich tot doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven.

Vanaf 32u (4 dagen of 8 dagdelen) heeft men recht op educatief verlof.

De kostprijs van de opleiding (verplaatsingsonkosten inbegrepen) bedraagt 3.340€/4 dagen

Doorgroeiopleiding voor werknemers in de MWB

Deze opleiding is bedoeld voor werknemers die kunnen doorgroeien naar een nieuwe functie binnen hun organisatie. Om deze personen klaar te stomen, krijgen ze een opleiding gemaakt op maat van hun nieuwe functie. Op basis van het functieprofiel gaan we na over welke competenties de deelnemer moet beschikken. Zowel competenties in het omgaan met mensen als in het begeleiden van het productieproces kunnen aan bod komen. De verschillende competenties worden besproken en ingeoefend aan de hand van concrete situaties. Tijdens de opleiding krijgen de deelnemers opdrachten. Een grondige voorbespreking met directie/personeelsdienst is hierbij belangrijk! Ook raden  we ten zeerste aan om iemand van het omkaderingspersoneel aan te stellen als coach die de deelnemers tijdens en na de opleiding kan ondersteunen en begeleiden.

Vanaf 32u (4 dagen of 8 dagdelen) heeft men recht op educatief verlof.

De kostprijs van de opleiding (verplaatsingsonkosten inbegrepen) bedraagt 3.340€/4 dagen.

OntPOP Jezelf!

Tijdens deze opleidingen willen we de deelnemers voorbereiden op het POP-gesprek. Op de eerste dag wordt op een speelse manier het nieuwe decreet en het belang van POP uitgelegd. De volgende dagen laten we de deelnemers via allerlei methodieken en opdrachten uitgebreid stilstaan bij: ‘Wie ben ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat wil ik?’. De deelnemers leren het eigen zelfbeeld bevragen, omgaan met feedback en aan de slag gaan met eigen werkpunten. Dit alles met het oog op een zo goed mogelijk functioneren in de werksituatie.

Om resultaat te bereiken, is het belangrijk dat de monitoren/begeleiders het proces van zelfevaluatie opvolgen. In deze opleiding zijn dan ook twee halve dagen voorzien waarin zij wegwijs gemaakt worden in onze methodieken om aan zelfevaluatie bij de doelgroep te doen.

Vanaf 32u (4 dagen of 8 dagdelen) heeft men recht op educatief verlof.

De kostprijs van deze opleiding (verplaatsingsonkost inbegrepen) bedraagt 4.620€ /5 dagen.

Je start beter met een peter of meter

In deze 4-daagse opleiding worden doelgroepwerknemers met enige ervaring opgeleid om hun (nieuwe) collega’s te ondersteunen op de werkvloer. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om deze collega’s te onthalen en wegwijs te maken in het maatwerkbedrijf. Tijdens de opleiding wordt nagegaan welke noden nieuwe werknemers kunnen hebben en hoe ze hierop kunnen inspelen. De sociale vaardigheden van de peters en meters worden getraind via rollenspelen en cases. Een basis gebarentaal wordt aangeleerd.

De opleiding wordt concreet, op maat en in samenspraak met jullie maatwerkbedrijf ingevuld.  We raden aan om een  monitor/begeleider of de sociale dienst aan te stellen als aanpreekpunt waar de peters en meters naartoe kunnen bij het uitproberen van hun nieuwe taak.

Vanaf 32u (4 dagen of 8 dagdelen) heeft men recht op educatief verlof.

De kostprijs van deze opleiding (verplaatsingsonkost inbegrepen) bedraagt 3.785€ /4 dagen.

Het flexipack

Een opleiding in het kader van economische werkloosheid

Met veel vreugde stellen we u ons nieuwste aanbod voor: het flexipack. Het is een specifiek aanbod voor organisaties die op korte termijn opleidingen wensen aan te vragen, bijvoorbeeld in het kader van plotse economische werkloosheid. Het Flexipack kan niet standaard aangevraagd worden bij de algemene opleidingsaanvragen in het najaar.

 Het principe van het flexipack is als volgt. Onder voorbehoud van beschikbaarheid organiseren wij op korte termijn vierdaagse opleidingen voor doelgroepmedewerkers. Alle thema’s die aan bod zullen komen, zijn thema’s van 8u. In totaal kunnen dus vier thema’s worden behandeld. Het thema van de eerste dag staat vast en luidt ‘Allemaal anders’. Voor de andere drie dagen kan de werkplaats zelf uit vijf mogelijke thema’s kiezen, met name:

 • Gezond met goesting
 • Een fluitje van een cent???
 • Stress les(s)
 • Veiligheid